Hjem | Om firmaet | Innhold | Kontakt | English

TLA Consulting
Pb 364
1702 Sarpsborg
Mob 95776642
tr-lan-a@online.no

Regional utvikling - Interreg mm

En del av midlene EU bruker på regional utvikling går til "Europeisk territorielt samarbeid" - dvs Interreg- og nettverksprogrammer for samarbeid på tvers av landegrensene.

Europeisk territorielt samarbeid har programmer for tre typer samarbeid:
  • Cross-border (mellom naboer)
  • Transnational (innen større områder)
  • Interregional (europeiske nettverk)
Norge vil fra 2014-2020 delta i de samme programmene som i perioden 2007-2013.
Les mer

Tematisk favner Europeisk territorielt samarbeid bredt: innovasjon, entreprenørskap, turisme, kultur, miljøspørsmål, kommunikasjoner mm.

Prosjekteksempler

KULTURSPROSJEKT   (CROSS-BORDER)
Frivillige organisasjoner, virksomheter og kommuner i Norge og Sverige samarbeidet i prosjektet HÄSTKRAFT II om å skape aktiviteter for funksjonshemmede innenfor heste- og motorsport. Sammen med funksjonshemmede i alle aldre deltok Åmålstravet, Spydeberg Motorklubb, Spydeberg Rideklubb, Rudskogen Motorsenter, Säffle Ridklubb, Säffle Motorklubb, Trätälja Motorcross, Årjängstravet, Nordmarkens Ridklubb, Årjängs Motorklubb, "Den siste olje" - Marker, Askim Rideklubb, Momarken Travskole, Vollene Gård, Åmål kommune, Bengtsfors kommune, Mellerud kommune, Spydeberg kommune og Trøgstad kommune. Hovedansvarlige for gjennomføringen var Dalslands Travsällskap, Åmålstravet, på svensk side og KNA Indre og Ytre Østfold på norsk side. Resultater fra prosjektet: 1200 funksjonshemmede har deltatt, det er etablert grenseregionale nettverk, 50 aktivitetsledere ved anlegg for heste- og motorsport har fått opplæring i aktiviteter for funksjonshemmede, anlegg som har startet opp aktiviteter for funksjonshemmede vil videreføre disse (Cross-border prosjekt/Interreg IIIA Sverige-Norge; Kilde: Prosjektets sluttrapport).

TURISMEPROSJEKT   (TRANSNATIONAL)
Prosjektet NAVE NORTRAIL - The North Sea Coastal Path - skulle fremme bærekraftig kulturturisme ved å sette i stand flere vandringsstier langs Nordsjøkysten. Seks norske fylkeskommuner samarbeidet med regioner i Sverige, Danmark, Tyskland, Nederland og Storbritannia. Fire forhold ble fokusert: tilgjengelighet, interessante steder langs stiene, muligheter for lokalt næringsliv, informasjon. Av resultater i Norge: flere mil kyststier bedre tilrettelagt/merket, økt fokus på kyststivandring som aktivitet, koblinger mot næringsaktiviteter i forbindelse med stiene, kontakt/nettverk er etablert over Nordsjøen (Transnasjonalt prosjekt/Interreg IIIB Nordsjøen; Kilde: Prosjektets nettside).

NÆRINGSUTVIKLINGSPROSJEKT   (INTERREGIONAL)
Bakgrunnen for rammeprosjektet AQUAREG var at mange kystregioner hadde en del felles trekk og utfordringer: sterke marine miljøer, mindre fiskebestand og kvoter, redusert aktivitet og arbeidsledighet, økt fokus på akvakultur og på kystsoner som ressurs. Gjennom å etablere et samarbeid mellom tre slike kystregioner - Galicia i Spania; Border, Midland and Western i Irland; og Sør- og Nord-Trøndelag - har AQUAREG hatt som hovedmål å få fram muligheter og strategier for bærekraftig utvikling i perifere kystsamfunn. Tre samarbeidstema har vært prioritert: kontakt mellom næringsliv og forskning innen akvakultur og fiskeri, utdanning og yrkesopplæring, kystsoneplanlegging og forvaltning. Resultater: Prosjektet har bl. a. utviklet en ny metode for kartlegging av kystsonen som gir kystsoneplanleggere langt bedre forutsetninger for å peke ut de beste områdene til forskjellig marin næringsvirksomhet, og som også peker ut risiko-områder for overproduksjon, forurensning og andre problemer (Interregionalt prosjekt/Interreg IIIC North; Kilde: Prosjektets nettside).