Hjem | Om firmaet | Innhold | Kontakt | English

TLA Consulting
Pb 364
1702 Sarpsborg
Mob 95776642
tr-lan-a@online.no

Generelt om EU-programmer

Hva er EU-programmer ?
EU har opprettet "programmer" på en rekke områder: utdanning, forskning, miljø, regional utvikling, IKT osv. Programmene skal fremme unionens politikk gjennom å medfinansiere frivillig prosjektsamarbeid. Håpet er at dette skal tjene både EU og de enkelte prosjektdeltagerne.

Norge deltar i flere programmer gjennom EØS og etter særskilt avtale. Disse gjelder regional utvikling, forskning og andre oppgaver.

Noen programmer støtter prosjekter der alle deltagerne er fra samme land, men ofte er det krav om flernasjonal sammensetning - "europeisk samarbeid".

Poenget med å samarbeide over landegrensene er at dette mange ganger gir større utbytte enn om man satser hver for seg (added value). Europeiske partnerskap med deltagere som supplerer hverandres kompetanse og erfaringer har vist seg å kunne gi mange typer utbytte:
  • Erfaringsutveksling, læring og utvikling
  • Bedre ressursutnytting
  • Raskere problemløsning
  • Økt slagkraft
  • Større markedsinnsikt og -tilgang
  • Nettverksbygging
Programmene henvender seg til myndigheter, bedrifter, frivillige organisasjoner og andre avhengig av hvilket politikkområde det gjelder.