Hjem | Om firmaet | Innhold | Kontakt | English

TLA Consulting
Pb 364
1702 Sarpsborg
Mob 95776642
tr-lan-a@online.no

Søknader om EU-midler - bistand

Søknader om støtte til et EU-prosjekt må tilfredsstille formelle krav og ha høy nok kvalitet. Det er derfor viktig at arbeidet med søknaden gjøres på en god måte.

TLA Consulting kan bidra til at jobben med søknadsskriving blir enklere.

Les mer