Hjem | Om firmaet | Innhold | Kontakt | English

TLA Consulting
Pb 364
1702 Sarpsborg
Mob 95776642
tr-lan-a@online.no

Evalueringer

Programmer og prosjekter koster penger, og god kunnskap om hva man får igjen for innsatsen er viktig for EU, medlemsland, programkontorer og ikke minst deltagerne i prosjektene. EU har krav til hvilke oppysninger søknader og prosjektrapport- ering skal inneholde. I tillegg gjennomføres evalueringer av programmene som helhet. For nasjonale myndigheter, programkontorer og brukergrupper som kommuner, organisasjoner og bedrifter vil det imidlertid kunne være nyttig å få evaluert hva man får ut av EU-programmene i forhold til egne mål.

Som frittstående konsulent kan TLA Consulting være en uavhengig evaluator. Firmaet har jobbet både med kvantitative og kvalitative evalueringer og har mye erfaring både fra EU-programmer og andre sammenhenger.