Hjem | Om firmaet | Innhold | Kontakt | English

TLA Consulting
Pb 364
1702 Sarpsborg
Mob 95776642
tr-lan-a@online.no

Om firmaet

TLA Consulting Tron Lande Andersen ble etablert i 1999. Forretningsideen er å hjelpe næringsliv, organisasjoner og myndigheter til å oppnå gevinst gjennom internasjonalt samarbeid. Se beskrivelse av tjenester i venstre meny.

Tron Lande Andersen er statsviter (cand.polit.) og har lang erfaring fra konsulentvirksomhet, FoU-arbeid, kommuner og departement. Firmaet har gjennom flere år samarbeidet med Norsk institutt for by- og regionforskning (NIBR) i prosjekter om internasjonalisering og EU-programmer.

TLA Consulting har bistått med forskjellige typer tjenester:
 • Avklaring av om norske støtteordninger eller EU-program innenfor forskning, opplæring og helse- og sosialområdet kan være aktuelle for bestemte prosjektideer
 • Presentasjon og utvikling av ideer til EU-prosjekter innenfor regionalpolitikk og forskning
 • Deltagelse ved bedrifters kontakt med norske programkontorer for EU-programmer
 • Undersøkelse av om EØS-midlene kan brukes til opplæring av baltisk helsepersonell
 • Utvikling av indikatorer til handlingsprogram for svensk-norsk samarbeidsorganisasjon
 • Analyse av forutsetninger for svensk-norsk samarbeid
 • Undersøkelse av fylkeskommunenes internasjonale engasjement
 • Underveisevaluering av EU-programmer
 • Kartlegging av internasjonale erfaringer med forvaltningsreformer
 • Utvikling av indikatorer for å evaluere demokratieffekter av forvaltningsreformer
Oppdragsgivere har vært:
 • Private virksomheter
 • Østfold Bedriftsrådgivning
 • Kommunenes Sentralforbund (KS)
 • Grensekomiteen Østfold-Bohuslän
 • Østlandssamarbeidet
 • Kommunal- og regionaldepartementet
 • Østfold fylkeskommune
 • Västra Götalandsregionen
 • Närings- och teknikutvecklingsverket (NUTEK)

Rapporter som kan lastes ned:

Subsidiaritet på norsk: Mulige konsekvenser av forvaltningsreformen (pdf)
Fylkeskommunenes internasjonale engasjement (pdf)