Hjem | Om firmaet | Innhold | Kontakt | English

TLA Consulting
Pb 364
1702 Sarpsborg
Mob 95776642
tr-lan-a@online.no

Forskning og innovasjon

Perioden 2014-2020
Horizon 2020 er EUs rammeprogram for forskning og innovasjon. Det er etterfølger 7. rammeprogram, men integrerer i større grad støtte til forskning og innovasjon. Det viktigste grepet for å få til dette var å splitte det tidligere programmet for konkurransedyktighet og innovasjon (CIP) i to: innovasjonsdelen videreføres innenfor Horizon 2020, mens aktiviteter som gjelder konkurransedyktighet og entreprenørskap er blitt blitt til i et nytt program - COSME.

Norge deltar for fullt i Horizon 2020, men det er ikke lagt opp til at vi skal være med i COSME.

Horizon 2020 er oppdelt i tre hovedgrener:

 • Fremragende forskning
 • Konkurransedyktig næringsliv
 • Samfunnsutfordringer


 • Programmet henvender seg til alle: forskere, universiteter, forskningsinstitusjoner, offentlige myndigheter, bedrifter, organisasjoner og finansinstitusjoner.

  De første utlysingene ble kunngjort 11.12.2013. Forskningsrådet har en ordning med støtte til prosjektetablering.

  EUs nettside: Horizon 2020
  Norsk kontaktpunkt: Forskningsrådet


  Perioden 2007-2013
  EU støttet forskning gjennom 7. rammeprogram for forskning, teknologisk utvikling og demon- strasjonsaktiviteter (FP7). Det var inndelt i 4 særprogrammer:

  I. Cooperation - FoU-samarbeid innenfor 10 temaområder:
  1. Health
  2. Food, Agriculture and Biotechnology
  3. Information and Communication Technologies
  4. Nanosciences, Nanotechnologies, Materials and new Production technologies
  5. Energy
  6. Environment (including Climate Change)
  7. Transport (including Aeronautics)
  8. Socio-economic Sciences and Humanties
  9. Security
  10. Space

  II. Ideas - grunnforskning

  III. People - styrking av menneskelige ressurser og mobilitet

  IV. Capacities - styrking av forskningskapasitet vedrørende kapitlene:
  • Research Infrastructures
  • Research for the benefit of SMEs
  • Regions of Knowledge
  • Research Potential of Convergence Regions
  • Science in Society
  • Support to the coherent development of research policies
  • International Co-operation
  Norge deltok i hele programmet.