Hjem | Om firmaet | Innhold | Kontakt | English

TLA Consulting
Pb 364
1702 Sarpsborg
Mob 95776642
tr-lan-a@online.no

Analyser

For at EU-programmene skal fungere godt må ansvarlige myndigheter tilrettelegge deltagelsen slik at målgruppene ser og utnytter mulighetene. TLA Consulting ønsker å bidra med analyser og utredninger for å oppnå større effektivitet:
  • Er informasjonen som gis om programmene god nok, og når den frem til målgruppene ?
  • Hvordan fungerer støtten til prosjektutvikling ?
  • Er det mange gjengangere blant prosjektdeltagerne, og hva kan gjøres for å få større bredde ?
  • Trengs det nye tiltak i tilretteleggingen ?
  • Kan det oppnås bedre samspill mellom forskjellige programmer, slik at det totale utbyttet blir større ?
Firmaet kan også jobbe med spesielle analyser som myndigheter og målgrupper har behov for.