Hjem | Om firmaet | Innhold | Kontakt | English

TLA Consulting
Pb 364
1702 Sarpsborg
Mob 95776642
tr-lan-a@online.no

Regional utvikling - norsk deltagelse

EUs programmer for regional utvikling omfattes ikke av EØS-avtalen. Norge og EU har imidlertid avtalt at norske aktører kan delta i noen av dem. Fra 2014 - 2020 gjelder dette Interreg, Urbact, Espon og Interact:

Interreg A - programmer for grenseregioner Interreg B - programmer for større geografiske områder Europeiske nettverk
Dette er nye versjoner av de samme regionalpolitiske programmene som Norge deltok i fra 2007-2013.

Prosjekteksempler