Hjem | Om firmaet | Innhold | Kontakt | English

TLA Consulting
Pb 364
1702 Sarpsborg
Mob 95776642
tr-lan-a@online.no

Samspill mellom Health og Interreg IVA

Bruk av EU-program kan effektiviseres gjennom kombinasjoner. Health-prosjektet EuregioII er et eksempel. Et viktig siktemål her er å legge til rette for bruk av det regionalpolitiske programmet Interreg på helseområdet.

Bakgrunnen for EuregioII er at forskjeller i tilbud og organisering av helsetjenester representerer både en utfordring og en

EuregioII
mulighet for grenseregionene. I de senere år har det rundt om i Europa derfor blitt iverksatt en rekke prosjekter for å finne praktiske samarbeids- løsninger når det gjelder felles utnyttelse av kapasitet, reduksjon i ventetider, helsemessig beredskap, helsesikkerhet, kurs og opplæring o.a. Forbedringer er viktig både for befolkningen og helsetjenesten.

EuregioII skal systematisere erfaringer som er gjort så langt og komme med forslag til strategier for informasjonsutveksling og håndtering av helsetrusler. Konkret skal prosjektet blant annet lage en håndbok om hvordan helsesamarbeidet kan styrkes gjennom effektiv bruk av regionalpolitiske virkemidler og spesielt Interreg-programmet.

Koordinator: Universitetet i Maastricht, Nederland
Varighet: Desember 2008-November 2011


28.04.2010