Hjem | Om firmaet | Innhold | Kontakt | English

TLA Consulting
Pb 364
1702 Sarpsborg
Mob 95776642
tr-lan-a@online.no

Raskere etterforskning av barneporno

FIVES (Forensic Image and Video Examination Support) er et Safer Internet-prosjekt som skal gi mer effektiv etterforskning i barnepornosaker.

Bakgrunn. I overgrepssaker mot barn må politiet ofte bruke mye tid på å gjennomgå omfattende mengder data.

Innhold. Utvikle IKT-verktøy som kan
-gi en raskere gjennomgang av bevismateriale på beslaglagte computere
-bruke gjenkjenningsteknikker både på bilde- og videomateriale
-koble nytt ulovlig materiale med tidligere kjent materiale

Resultater. Prosjektet pågår.

Varighet: 2/2009-01/2011
Budsjett: 0,80 m euro (EUs bidrag: 0,55 m euro)
Partnere: Næringsliv, politimyndigheter og akademia fra 6 land
Koordinator: Universitetet i Karlstad, Sverige
EU-program: Safer Internet


10.06.2010