Hjem | Om firmaet | Innhold | Kontakt | English

TLA Consulting
Pb 364
1702 Sarpsborg
Mob 95776642
tr-lan-a@online.no

Byggplanlegging gir energigevinst

BYGNINGER
Det norskledede prosjektet INTEND (Integrated Energy Design in public buildings) har sett på hvordan bedre bygg-
planlegging kan redusere energibehovet og gi økonomisk gevinst.

Bakgrunn. Det antas at energibruk i gamle og nye bygninger i alt kan reduseres med innpå 30 % ved hjelp av effektiviseringstiltak. God planlegging er en viktig forutsetning for å få dette til.

Innhold. INTEND har jobbet med å utvikle en byggplan-
legging hvor passiv-energi, lav-energi og innendørsklima i bygninger fokuseres før man ser på bruk av mekaniske og elektriske innretninger. Fremgangsmåten innebærer at utbygger, arktitekt og konsulent på et tidlig tidspunkt blir enig om et integrert energidesign (IED) for byggeprosjektet.

Resultater. Retningslinjer for IED-prosess, 13 demonstrasjons-
prosjekter for bruk av IED, en interaktiv database (wiki) for lavenergibygg.

EU-program: CIP IEE
Varighet: 1/2007-12/2009
Budsjett: Ca. 1,2 millioner euro (EUs bidrag: 50%)
Partnere: Næringsliv, myndigheter og akademia fra 6 land
Koordinator: KanEnergi AS


01.06.2010