Hjem | Om firmaet | Innhold | Kontakt | English

TLA Consulting
Pb 364
1702 Sarpsborg
Mob 95776642
tr-lan-a@online.no

Bedre sortering skal øke tekstilgjenvinning

ECO-innovation inngår i Entrepreneurship and Innovation Programme (EIP), et av tre delprogram under EUs rammeprogram for konkurranseevne og innovasjon (CIP). Det gir støtte til markedsinngang av innovativ miljø-
TEXTILE
teknologi - dvs teknologiske løsninger som befinner seg i fasen mellom forskning og kommersial-
isering. For 2008 og 2009 ble det gitt støtte til ca. 100 prosjekter innenfor områdene gjenvinning, bygninger, mat/drikke og grønn bedrift. Det er ingen norske deltagere.

Et av prosjektene innenfor området gjenvinning er Textiles for Textiles
- T4T
. Det skal forberede et automtisk sorteringssystem for tekstilavfall for markedsintroduksjon. Enklere sortering er avgjørende for å få økt gjenbruk og gjenvinning av tekstiler. Systemet ble utviklet gjennom et forskningsprosjekt for smb under EUs 5. rammeprogram (FP5), men har inntil nå ikke vært mulig å kommersialisere.
10.05.2010/13.12.2011