Hjem | Om firmaet | Innhold | Kontakt | English

TLA Consulting
Pb 364
1702 Sarpsborg
Mob 95776642
tr-lan-a@online.no

Geithus sett med unge amerikanske øyne

Constanza fra Uruguay og Ellen fra Brasil har volontørtjeneste i Norge gjennom Youth in Action (Aktiv Undom) - EUs ungdomsprogram for ikke-formell læring. De skal jobbe som frivillige ved Arbeidsinstituttet i Buskerud på Åmot, være med i spansk-klasser i videregående skoler og jobbe i ungdomsklubb. Ved Arbeidsinstituttet deltar de i kantinekurset og skal lære om norsk mattradisjon og de skal lære bort om sine. De deltar også på mediakurset, hvor de skal lage nyhetsbrev (april-brevet) og (mai-brevet) samt skrive rapporter og blogge.

Europeisk volontørtjeneste er et delprogram i Youth in Action. Det tilbyr unge mennesker å utføre et frivillig arbeid i opptil 12 måneder i utlandet. Arbeidsoppholdet skaper solidaritet mellom ungdommer og er en reell læringsprosess. I tillegg til å hjelpe lokalsamfunn vil volontøren tilegne seg nye ferdigheter, språkkunnskap og oppdage nye kulturer. Uruguay og Brasil er blant de mange ikke-europeiske land som deltar i Youth in Action.


27.05.2010