Hjem | Om firmaet | Innhold | Kontakt | English

TLA Consulting
Pb 364
1702 Sarpsborg
Mob 95776642
tr-lan-a@online.no

Triple helix samarbeid om velferdsteknologi

PERSONA

Prosjektet PERSONA (PERceptive Spaces prOmoting iNdependent Aging) skal bidra til sosial inkludering og selvsendtighet for eldre. Gjennom en IKT-basert teknologi som kalles AAL (Ambient Assisted Living eller "omgivelses-støttet levemåte") skal det utvikles løsninger som gjør det mulig for eldre å bo lengre i sitt eget hjem.

Det skal utvikles en teknologisk plattform for et bredt utvalg av AAL-tjenester. Konseptet skal testes og demonstreres i pilot-studier.

Eksempler på aktuelle AAL-tjenester er automatisk avstenging av kokeplater når man forlater boligen, automatisk tilpassing av belysning og temperatur, bruk av vektcensor på håndklehengeren (hvis den eldre ikke tar med håndkleet på vei til dusjkabinettet, vil en høyttalerstemme da kunne si "Lars, du har glemt å ta med håndkleet") og automatisk kontroll av medisinbruk (hvis Lars åpner medisinskapet for å ta en pille på vei fra dusjen, vil høyttaleren kunne si "Lars, du tok en tablett i går kveld, og du skal bare ta en annen hver dag").

Prosjektet reiser viktige spørsmål av etisk karakter. Hvordan sikre at grunnleggende verdier som selvbestemmelse, integritet og verdighet respekteres og prioriteres ? Kan målene for den enkelte (frihet, uavhengighet og selvstendighet), målene for ansatte innenfor eldreomsorg (mindre belastende arbeid, bedre arbeidsmiljø og attraktive arbeidsplasser) og samfunnets mål (bedre arbeidsmiljø - færre sykemeldinger, mer velferd for pengene og et stort nærings- og vekstpotensial) ivaretas samtidig ?

Bedrifter, kommuner og forskningsinstitusjoner fra Italia, Norge, Danmark, Tyskland, Hellas og Spania samarbeider i prosjektet, som koordineres av Vodafone Omnitel, Italia. Norsk deltager er Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin.

EU-program: FP6-IST
Prosjekt: PERSONA
Budsjett: 92 mill NOK, 50 % delfinansiering fra EU
Varighet: 1.1.2007-30.6.2010.


22.04.2010