Hjem | Om firmaet | Innhold | Kontakt | English

TLA Consulting
Pb 364
1702 Sarpsborg
Mob 95776642
tr-lan-a@online.no

EU-programmer - nyttige for kommunesektoren?

Norske kommuner og fylkeskommuner har i 20 år kunnet delta i flere EU-programmer. Særlig fylkeskommunene og de store kommunene har brukt mulighetene, men også mindre kommuner har i varierende grad vært aktive. Nå ønsker KS - Kommunesektorens Organisasjon - å få mer kunnskap om omfang og nytte. KS vil derfor i løpet av 2015 få gjennomført et FoU-prosjekt der hovedproblemstillingen som skal besvares er: Hvor godt bidrar deltagelse i de ulike programmene til å nå hvilke kommunale målsettinger? Bruk av programmene i ulike typer kommuner vil bli belyst, og prosjektet skal også vurdere hva slags arbeidsmetodikk som senker terskelen for deltagelse og bidrar til gode prosjekter.


24.03.2015OPPDATERING
NIBR fikk i oppdrag å gjennomføre prosjektet, og resultatet kan leses i NIBR-rapport 2015:19 av Schou og Indset: "EU-programmer - deltagelse og nytte for kommunesektoren"


11.3.2016