Hjem | Om firmaet | Innhold | Kontakt | English

TLA Consulting
Pb 364
1702 Sarpsborg
Mob 95776642
tr-lan-a@online.no

Behov for bedre samspill mellom EU-programmer

EU har lenge (se her og her) hatt ambisjoner om bedre synergi mellom EU-programmene. Resultatet har vært så som så. Programmene forvaltes av forskjellige organ og har ikke hatt felles regelverk og tidshorisont. De er også komplekse slik at det er vanskelig å holde oversikt over flere.

Euro-krisen skaper press for å få mer ut av pengebruken. Rådet og Parlamentet har understreket behovet for synergieffekter. I og med at programmene i større grad har fått felles regelverk og løpetid, bør det nå være bedre muligheter for å få dette til i praksis.

Kommisjonen har utgitt en guide, Enabling synergies between European Structural and Investment Funds, Horizon 2020 and other research, innovation and competitiveness-related Union programmes - Guidance for policy-makers and implementing bodies, som gir informasjon og anbefalinger om muligheter. Den er særlig rettet mot program som har betydning for forskning, innovasjon og konkurransedyktighet. Ved siden av strukturfondprogrammer og Horizon 2020 gjelder dette i første rekke COSME, Erasmus+, Creative Europe og telekommunikasjon under Connecting Europe Facility. Målet er at muligheter for samspill kan integreres i strategier for smart spesialisering (RIS3).

Mange av mulighetene for synergi gjelder samspill mellom strukturfondene og andre programmer. Dette innebærer begrensninger for Norge, uten tilgang til strukturfondsmidler. Interreg kan gi visse åpninger, som man bør være oppmerksom på.
05.01.2015