Hjem | Om firmaet | Innhold | Kontakt | English

TLA Consulting
Pb 364
1702 Sarpsborg
Mob 95776642
tr-lan-a@online.no

EFTA forum for lokalt og regionalt folkevalgte

Det ble tidligere i år etablert et eget forum for folkevalgte på regionalt og lokalt nivå i EFTA/EØS-landene. Hensikten er å utveksle erfaringer og synspunkter på aktuelle EU/EØS-saker innenfor politikkutforming, lovverk og deltagelse i programmer. Man ønsker også å samarbeide med andre EFTA-organer og EUs regionkomite.


22.12.2010