Hjem | Om firmaet | Innhold | Kontakt | English

TLA Consulting
Pb 364
1702 Sarpsborg
Mob 95776642
tr-lan-a@online.no

EU støtter transport-tiltak

Flere av de EU-programmene Norge deltar i gir tilskudd til utvikling av bedre transportløsninger. Innenfor forskning har programmet Cooperation et eget transport-tema, og i Capacities-programmet er rammen for den nyeste Regions of Knowledge-utlysingen konkuransedyktigheten til transportrelatert virksomhet. Interreg-programmene gir muligheter til regionalpolitisk transportsamarbeid og Marco Polo-programmet støtter transportprosjekter som gir miljøgevinst. STEER-delen under CIP IEE (Intelligent Energy Europe) jobber med energiaspektet ved transport.


26.10.2010