Hjem | Om firmaet | Innhold | Kontakt | English

TLA Consulting
Pb 364
1702 Sarpsborg
Mob 95776642
tr-lan-a@online.no

EØS-midlene - endringer

Avtalen om EØS-midler for perioden 2009-2014 ble formelt godkjent sommeren 2010. Avtalen legger opp til økt bruk av flerårige programmer, og mottakerlandene får ansvaret for prosjektgodkjenningen. Programmene skal imidlertid lages og gjennomføres i partnerskap mellom giver- og mottakerland. Partnerskap vil også bli etterstrebet på prosjektnivå, og for noen programmer vil dette være et krav til prosjektene.

Regelverket for forvaltning av midlene ventes å komme på plass i høst, og utover vinteren skal det så inngås særskilte avtaler mellom giver- og mottakerland. Først i andre halvdel av 2011 vil det trolig være klart for nye søknader.


14.10.2010