Hjem | Om firmaet | Innhold | Kontakt | English

TLA Consulting
Pb 364
1702 Sarpsborg
Mob 95776642
tr-lan-a@online.no

Finske og svenske regioner til topps

EU har laget en indeks for hvordan regionene i medlemslandene oppfyller Lisboa-strategiens mål for sysselsetting, utdannelse og forskning. Indeksen omfatter i alt 8 mål og man har sett på situasjonen i 2000 og 2007. Gjennomgangen viser at det hvert år bare var én av EUs regioner som oppfylte samtlige 8 mål. Östra Mellansverige i 2000 Västra Finland syv år senere. "Topp-10" i 2007 består av 3 finske, 4 svenske og 3 britiske regioner. De ti dårligste: fire regioner i Sør-Italia, to portugisiske øyregioner, Malta, Korsika, én region i Romania og én ungarsk region.

Gjennomsnittlig skårer regionene bedre i 2007 enn i 2000, men utviklingen går mye langsommere enn man hadde håpet.


09.06.2010