Hjem | Om firmaet | Innhold | Kontakt | English

TLA Consulting
Pb 364
1702 Sarpsborg
Mob 95776642
tr-lan-a@online.no

Forenklinger i EU-program

Deltagere i EU-prosjekter møter mange krav til skjemautfylling og ønsket om administrative forenklinger er en gjenganger i evalueringene. EU-kommisjonens utfordring er å finne den optimale balanse mellom lav brukerterskel og nødvendig kontroll.

Forenklinger. Kommisjonen foretar løpende justeringer i prosedyrene og fremlegger om nødvendig forslag til lovendringer for Parlamentet og Rådet. I slutten av mai la Kommisjonen fram forslag til revisjon av Finansforordningen, loven som styrer bruken av budsjettmidlene.

Janusz Lewandowski, EU-kommisær for budsjett og finans, sa ved fremleggelsen:

"My main goal is for EU funding to stimulate innovation and growth by making it more accessible to European businesses, SMEs, researchers and other beneficiaries. The Commission is proposing measures that will reduce their costs and workload caused by excessively heavy procedures. In the short term, simple solutions such as scrapping the obligation to open separate bank accounts and pay back interest on upfront payments will lighten the administrative burden for the beneficiaries involved. In the longer term, I want EU funding to shift from merely reimbursing bills to rewarding performance”.


04.06.2010