Hjem | Om firmaet | Innhold | Kontakt | English

TLA Consulting
Pb 364
1702 Sarpsborg
Mob 95776642
tr-lan-a@online.no

Høy norsk suksessrate i EU-forskningen

NIFU STEP har evaluert norsk deltagelse i EU-forskningen fra 2003-2008. Perioden 2003-2006 inngikk i 6. rammeprogram og perioden 2007-2008 var de to første årene i 7. rammeprogram.

Evalueringen viser at prosjektsøknader med norske deltakere (koordinator/partner) lyktes bra. 25 % ble innvilget fra 2003-2006 og 20 % innvilget i tiden 2007-2008. Dette er høyere suksessrate enn for programmene totalt. Her ble hhv 18 % og 14 % av søknadene innvilget.

Innenfor de spesielle forskningsprogrammene for små og mellomstore bedrifter (SMB) var suksessraten for prosjektsøknader med norsk deltagelse på 22 % fra 2003-2006 og 24 % i tiden 2007-2008 (tilsvarende tall for programmet som helhet var 12 % og 16 %).

NIFU STEP rapport 22/2009


19.03.2010