Hjem | Om firmaet | Innhold | Kontakt | English

TLA Consulting
Pb 364
1702 Sarpsborg
Mob 95776642
tr-lan-a@online.no

Fokus på barrierer for endret energibruk

EU-programmet Intelligent Energy Europe - IEE - er en del av CIP (Competitiveness and Innovation Framework Programme), og henvender seg til offentlig forvaltning, bedrifter, FoU-virksomheter og organisasjoner. Det skal bidra til å redusere de ikke-teknologiske barrierene (økonomiske, juridiske, institusjonelle, kulturelle, sosiale osv) for energiøkonimisering og bruk av alternativ energi i faste anlegg og i transport

Neste utlysing: ventes i mars 2010.


15.02.2010