Hjem | Om firmaet | Innhold | Kontakt | English

TLA Consulting
Pb 364
1702 Sarpsborg
Mob 95776642
tr-lan-a@online.no

Støtte til utvikling og økt bruk av IKT

ICT Policy Support Programme (ICT PSP) inngår i EU-programmet CIP. Det skal bidra til å virkeliggjøre et informasjonssamfunn for alle gjennom å støtte innovasjon i IKT-sektoren og bruk av IKT til å forbedre produkter, tjenester og prosesser innenfor bestemte samfunnsområder. Målgrupper er offentlige myndigheter og virksomheter, akademia, FoU-miljøer og bedrifter. Norske aktører deltar i en rekke prosjekter.

Utlysing: 21. januar med søknadsfrist 1. juni 2010.


15.02.2010