Hjem | Om firmaet | Innhold | Kontakt | English

TLA Consulting
Pb 364
1702 Sarpsborg
Mob 95776642
tr-lan-a@online.no

Skal se på konsekvenser av EØS

Regjeringen kunngjorde i sin politiske plattform 2009-2013 at det skulle nedsettes et forskningsbasert, bredt sammensatt offentlig utvalg for å forta en grundig og bredest mulig gjennomgang av EØS-avtalen og konsekvensene av avtalen på alle samfunnsområder. Utvalget er nå oppnevnt. Det har 12 medlemmer og ledes av professor Fredrik Sejersted.

Utalget har fått i mandat å vurdere de politiske, rettslige, forvaltningsmessige, økonomiske og samfunnsmessige konsekvenser av EØS-avtalen og øvrige avtaler og samarbeidsordninger med EU. Arbeidet skal være ferdig innen utgangen av 2011, og må antas å fokusere også EU-programmer og EØS-midler.

Utenriksdepartementets pressemelding med utvalgets mandat og sammensetning


18.01.2010