Hjem | Om firmaet | Innhold | Kontakt | English

TLA Consulting
Pb 364
1702 Sarpsborg
Mob 95776642
tr-lan-a@online.no

Avtale om EØS-midler 2009-2014 klar

Island, Liechtenstein og Norge ble 18. desember 2009 enig med EU om finansieringsbidrag for peridoen 2009-2014. Giverlandene vil bidra med vel 3 mrd NOK pr år, hvorav Norge dekker 97 %. Midlene er fordelt på to ordninger ("finansieringsmekanismer"): EØS-ordningen med midler fra Island, Liechtenstein og Norge til de 12 nyeste medlemslandene i EU pluss Hellas, Portugal og Spania (Spania som overgangsordning ut 2013) og den norske ordningen med midler fra Norge til de 12 nyeste medlemslandene i EU.

Midlene skal redusere sosiale og økonomiske ulikheter innen EØS-området og styrke forbindelsene mellom mottaker- og giverland. De vil bli brukt på prosjekter innen miljø, klimaendringer og fornybar energi, karbonfangst og -lagring, grønn industri innovasjon, forskning og stipend, bevaring av kulturarv, sivilt samfunn, sosial dialog og anstendig arbeidsliv, justis og menneskelige ressurser.

Utenriksdepartementets pressemelding


18.01.2010