Hjem | Om firmaet | Innhold | Kontakt | English

TLA Consulting
Pb 364
1702 Sarpsborg
Mob 95776642
tr-lan-a@online.no

NYTT FRA EU-PROGRAMMENE - TIDLIGERE OPPSLAG

Interreg utenfor Europa
Programmer i Det indiske hav, Karibien og Sør-Amerika.

ESPON - også for regioner og byer
Støtter arealplanlegging.

Tromsø i Science in Society-prosjekt
Fokus på vitenskap som kulturfaktor.

Felles guide for forskningsstøtte
7. rammeprogram, strukturfondene og CIP.

Tid for kapitalisering
Gode erfaringer skal utnyttes langt bedre.

Bedrifter og organisasjoner må med
Viktige medspillere i prosjektene.

Regionalpolitikkens globale dimensjon
Internasjonal erfaringsutveksling og debatt på Open Days.

Koordinert forskning og regionalpolitikk
Forskningskomite med retningslinjer for mer effektiv bruk av EU-programmer.

Nye regionalprogram starter opp
Norge er med i 8 Interreg-programmer, Interact, ESPON og Urbact.

Forskningsprogram 2007-2013
Åpent for norsk deltagelse.